OIRLOSE MISSIEVRIENDEN Wij zijn erg blij U te kunr.an laten waten dat onze tentoon stelling bijzonder goed geslaagd is. Wij zijn erg dankbaar voor alle financiële en morale steun die we mochten ontvan gen van zoveel Oirlose mensan» Border hebben we ook veel belangstelling voor het handwerk gehad van mensen buiten Oiilo. Omdat het zo goed vorloper. is, kunnen we de Oirlose missionarissen ioder ƒ200,- geven. Broeder Schoeber en Annij Vorsleyen kunnen ze persoonlijk meenemen naar hun missiege bied, Voor de anderon heeft de fcmilio het in bewaring, Gaarno willen we ook alle vrijwilligers die ens - op wat voor manier dan ook - geholpen hebben, heel hartelijk bedanken* Aan die hóilp hebbon we het slagen v.d, tentoonstelling ook mede te dankon. Intussen zijn wo al weer aan dc slag gegaan voor de volgende keer. Als er nog mensen zijn, die nog iets willen kopen of geven (b.v. rosten wol of resten stofdan kunnen zij hiervoor al tijd nog terecht bij Flcvr. Houwen-SteeghsPast. Gerardsstr.8 De nissienaaikring GEVONDEN Gevonden een linker leren motorhendschoen (zwart). Terug te bekomen bij G, Schoeber, St, Flachutusstr, 2 Oirlo tel. 675 VERLOREN Ik ben een bruine handschoen verloren. Terug tc bezorgen bij Marian v.d, Pasch, Bremmonkamp 21 Oirlo, tel. 203. NATIONALE COLLECTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN Do collecte voor het Zorgenkind heeft in Oirlo hot zeer mooie bedrag van ƒ469,85 opgebracht. Het bestuur v.d. Oudervereniging dankt alle inwoners van Oirlo hartelijk voor deze zeer milde bijdrage. Wij danken tevens het akticcomit^ dat de organisatie van deze collecte voor haar rekening nam. Het hfistuur A K T 1 E i G_E_V_E_NjLS=S=5==k=l===i=J (KAMKERBESTRIDDINGG) U HOORT ER r.EER VAN 29 NOVEMBER

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 3