OPE IN! DAG OVER DE PEUTERSPEELZALEN Op zaterdag 23 november organiseert de Regionale Werkgroep Peuterspeelzalen van Noord-Limburg een opon dag over het speelzaalwcrk in de schouwburg te Venray. Er worden regelmatig dia's en filmpjes uit de diverse speel zalen getoond om U iets moer van het werk zelf te laten zien. Er zijn stands aanwezig verzorgd door de werkgemeenschap Kin dercentra in Nederland. Natuurlijk ontbreken speelgoed, boeken en dergelijke niet. Om 1 uur zijn de poorten voor ouders en peuters en andere belangstellenden open. Ook Uw kinderen kunt U meenemen. Er is gelegenheid creatief bezig te zijn. Er wordt poppenkast gespeeld en natuurlijk mogen ze spelen met het daarvoor aan wezige speelgoed. JONGERENKOOR A.s. vrijdag kwart voor 8 generale repetitie in de kerk. A.s. maandag geen zingen, maar wel vergadering voor het koor. 3QNGERENDIENST A.s. zaterdag wordt de 2e jongerendienst van dit seizoen ge houden. Thema s "BIDDEN V0.0R 3E LEVEN" HANDBOOGSCHUTTERIJ Donderdag oefenavond. Vrijdag reünie. Wij hebben om 19 uur een avondmis, daarna gaan we naar Marjacq Om ongeveer 20 uur koffietafel. De avond wordt verzorgd door Dikke Leo. Dinsdag 19 nov. gaan we naar Griendtsveen voor de wintercompe titie. Vertrek 19.30 uur. Vrijdag 29 nov. gaan we naar Koningslust voor oen vriends. wedstrijd, 15 December gaan we naar Castenray voor het 55-jarig bestaan. Alle schutters kunnen aan deze 3 wedstrijden deelnemen. Wij hopen op een goede opkomst. Het bestuur WELPEN A.s. dinsdag om half zeven horde. RE IDLERS 1974 1971 J 1970 ZUNDAPP 64 REPARATIES ZEER GOEDKOOP!! H. NELISSEN HOOFDSTRAAT 27 0IRL0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1