kr®nr/e Redactieadr,* HAALAKKER 32 tel.600 donderd, 31 okt^ 1974 Copie binnen vtf<5r dinsd. 20 uur K_0_M_TN_A_A_R„==£_i_J=L_£_ Dat DIS niet alleen bij de mensen in Oirlo aanklopt, maar ook gaarne bereid is tot een wederdienst bewijst wel het navolgende. 1 Het bestuur van DIS heeft via diverse contacten beslag weten te leggen op de zo druk bezette topscheidsrechter van het betaalde voetbal FRANS DERK5 UIT ÜREDA. Degin volgend jaar en wel op vrijdag 21 maart zal Frans Derks een lezing met daarna gelegenheid tot vragen stellen, ver zorgen voor alle leden van DIS en voor iedere belangstellende in Oirlo, Frans Derks zal cp deze avond beslist het nodige weten te ver tellen over diens ervaringen in het betaalde voetbal zowel in binnen- als buitenland. Iedereen in Oirlo zal de gelegenheid krijgen om persoonlijk met deze topscheidsrechter kennis te maken. Natuurlijk zullen wij van tijd tot tijd nog op deze gebeur tenis terugkomen, o.a, over de bekendmaking van het defini tieve tijdstip van aanvang en de plaats waar deze avond zal plaatsvinden. Noteert U nu reeds in Uw agenda 21 maart 1975 FRANS DERKS IN (DIRLO Bestuur DIS DORPSAGENDA donderd, 7 nov, 11-12-13 nov, i 13 en 14 nov. t 15 nov, zaterd. 15 nov, dinsd, 19 nov dond, 21 nov, vrijdag29 nov. L.V.C. Dr, Marlet "De overspannen mens". L.V.D. Vakantiedagen op "Ons Erf" L.V.D, Erwtensoepaktie Reünie handboogschutter!j (Hulleman geslote Dongerenviering L.V.D. Demonstratie en lezing deïste deïtisme. DIS St. Nicolaasavond C-D-E—spelers L j Oirlofs dorpsblad jrg 5 nr, 47 SCHEIDSRECHTER FRANS 0_E_R_K_S

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1