XX GEMEENSCHAPSHUIS Na vergaderingen met het bestuur van het gemeenschapshuis en de verenigingen die hiervan normaal gebruik maken, £a be reikt dat het bestuur, dat nog maar uit twee personen be stond, is aangevuld tot vier* Naast Dhr. Heetkamp en Dhr* Driessen hebben nu ook Mevr. van Rhee (namens vrouwenbond en dameskoor) en Mevr.Waterreus (namens de Dorpsraad) zitting* Er rest nu nog één vakature doordat fanfare, jongerenkoor en meisjesgilcfe geen afgevaardigde konden vinden* XX AARDGAS Wat betreft de aansluiting kon de voorzitter meedelen dat het Limagas bekijkt of de gasleidingen nog verder doorgetrok ken kunnen worden, met name in de Zandhoek, in de Gunhoek en in de Molenhoek tot bij v.d* Droek, Een en ander wordt met de betrokkenen besproken* Verder kon de voorzitter meedelen dat er door de Gemeente Venray geen baatbelasting zal worden geheven* XX RONDVRAAG Hierin werd, behalve dat er veel gelachen werd, de volgen de 1 punten genoemd s - verbetering wegkanten .en wegdek - waterleidingdruk - hek voor de kleuterschool - eventuele telefooncel* Tegen half twaalf kon de voorzitter de vergadering sluiten* Do dorpsraad* HET DEED ONS DlDZONDER GENOEGEN OM 013 ONS HUWELI3KSFEEST OP 30 AUGUSTUS 3.L. ONDER DE VELE DLI3KEN VAN OELANGSTELLING 0L0EMEN EN CADEAUS, OOK DIE VAN U TE MOGEN AANTREFFEN. HIERVOOR ZEGGEN WI3 U ONZE HARTELIJKE DANK* ELS EN TENNIE DUYF I KEMPWEG 43 VENRAY - MEDEDELING L*V*G* Voor een bezoek aan het voorlichtingscentrum van het Limagas te Heerlen zijn oog enkele plaatsen vrij* Vertrek per bus is om 14 uur aan de kerk* De buskosten zijn ongeveer ƒ10,-. Verdere mededelingen zie ft Krantje van vorige week* Als U nog interesse heeft i dan zo spoedig mogelijk opgeven vi. IN PLAATS VAN KAARTEN DANKBETUIGING I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 5