d.w.z. van kasgeld ƒ5.000,- en het geld v.d. Stichtingen in 1974 gemaakt» D. Gezinsbi idrage In 1973 totaal ƒ23.101,29. In oktober 1973 was daarvan binnen ongeveer 2/3 v.d. beloofde som, d.w.z» ƒ15GOGnu echter in oktober slechts ƒ11.000,- Er wordt geen rekening gehouden met de devaluatie v.d. gulden. Integen deel ter zijn nogal wat gezinnen die schijnen minder te gaan betalen dan dat ze in jan. 1973 beloofd hebben. In 1973 waren er 29 gezinnen die niets wilden bijdragen en eveneens 29 die wel een bepaalde som toegezegd hadden, maar daarvan nog niets of weinig binnen 'brachten (totaal aantal gezinnen 250) E. Collecte i Over de collectes tevreden Iedere zondag tussen de ƒ200,- en ƒ250,- F# Misstipendia De zaterdagen en zondagen zijn druk bez Door de week echter zeer weinig i bijna alleen oude Stichtin gen. G. Stichtingen Vanaf jan. 1974 worden stichtingen weer aan vaard. Het totaal bedrag dat tot nu toe binnenkwam is ƒ2750,- De sommen die voor een stichting betaald moeten worden zijn t ƒ500,- gezongen dienst gedurende 20 jaar. ƒ250,- gelezen dienst gedurende 20 jaar. A. Het St. Annakapelletje en de wegkruisen worden door de LTS te Venray gerestaureerd. D. De duivenbestrijding heeft gced gewerkt. C. Voor de verbouwing van het priesterkoor in de kerk zal ongeveer ƒ25.000,- nodig zijn. Ce gelden zullen verworven worden door een actie onder de vrienden v.d, pastoor. Bisdom en Monumentenzorg hebben in de verbouwing ingestemd. D. Er is een werving aan de ganc voor nieuwe leden voor het kerkelijk zangkoor. E. Bij niet- betaling v.d. gezinsbijdrage zullen voor de rouw en trouwdiensten, krachten voorschrift v.h. bisdom ƒ200,- wcrden gevraagd. Dit geldt ook sis men slechts ££n jaar voor het huwelijk of begrafenis met ce betaling v.d. gezinsbijdra ge begonnen is. De parochie zal niet moer de 25,- aan bloemen betalen bij huwelijken. F. Grafkosten i ƒ200,- voer enkel graf of dubbel graf boven elkaar voor 25 jaar. De mcgelijkheid bestaat tiet verlenging van telkens 10 jaar voor ƒ100,- G. De collecte in de Allerzielendienst is bestemd voor opmaken 3nT"i7fiM0FRE MFDECELINGEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2