tel. 600 donderdag 24 oktober 1974Copie binnen vddr dinsd 20 u Na de opening met gebed vond de verwelkoming plaats en werden de notulen v.d. vorige vergadering voorgelezen. Hierna volgde een verslag over de parochie vanaf de vergadering van 25 okt. 1973. Over het algemeen was men te- ureden. ge:esteLI3K WELZIJN A. Kerkbezoek redelijk Van de bijna 1150 parochianen (volgens de laatste telling - jan. 1974 s 1137) zouden er rond de 950 moeten komen. Welnu, volgencj de laatste tellingen komen er regelmatig ongeveer 700, dus ruim 2/3. Wat hierbij tegenvalt is het aantal communicanten, n.l. ongeveer 475. Dus ongeveer 200 mensen die de H. nissen bijwonen gaan niet te communie. 0. Bezoekers loff en H. Uur Ongeveer 30, weinig maar toch tevreden. Zij zijn de bidders namens en voor de parochie. Ook de deelname aan de Sacramentsprocessie was redelijk. C. Gezinsgebed s Echter niet tevreden over het gezinsgebed! alleen misschien nog het gebed voor en na het eten; morgen en avondgebed niet meer of zeer weinig; ook niet het "engel des Heren". Daarom volgende week een stencil v.d. voornaamste gebeden. D. Statistiek Huwelijken in 1973 20 (1974 tot nu 14) Qegrafenissen 1973 0 (1574 tot nu 6) Dopen 1973 17 (1974 tot nu 14) Biechten s weinigen; van de kinderen der 5e en 6e klas met Kerstmis en Pasen 40 van de 60. E. Huisbezoek Wordt gestaag voortgezet. Er zit echter te weinig schot in i.v.m. 6e vele vergaderingen v.d. pastoor. Wie hem echter wil zien, hoeft maar een afspraak te maken. 2. FINANCIËLE SITUATIE A. Exploitatie Goedkeuring exploitatierekening 1973 en be groting met lof door het bisdom, 0. Schuld nog /40.000t- van 2 leningen ƒ25.000,- 5$ ƒ15.000,- 7$ C. Deftegd Dit jaar belegd ƒ0.000,- 10$ lening voor 5 jaar, j KQhNT Oirlo's dorpsblad jrg 5 nr.46 \L~/ \l I^Jl— Redactie s HAALAKKER 32

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1