DORPSAGENDA zondag 3 nov. donderd7 nov. 11-12-13 nov. 13 en 14 nov. zatcrdlö nov. dinsdagl9nov. donderd21nov. Zondag Strikkenjacht (bessen Hoogriebroek) Ponyclub L.V.D. Dr. Marlet s Overspannen Mens" s L.V.D. Vakantiedagen op "Ons Erf" j L.V.D. Erwtonsoepaktie Oongerenviering s L.V.D. Demonstratie en lezing dietiste PAK DE TELEFOON EN GEEF UW DATA EVEN DOOR s TEL. 6G3 KERKDIENSTEN Zaterdag 19.00 Oaard. Oohanna Criessen-DuykersPeter van Rhee 5 maandd. k'ilh. Nabben-Cox en uit dankbaarheid. G.30 Hoogmis Teng Classens; Oohan Peters en fam. Peters-Geurts 10.00 Hoogmis Gerardus Kemmelings O.Ou H.Mis 0.00 H.Mis 19.00 H.Lof en Rozenkrans Woensdag 19.GO Hoogmis fam. Schouber-Simons en H. Uijtter- hoven. 19.00 H.Uur en H. Mis 1E VRI0DAG V.D. MAAND FEEST H. HART EN ALLERHEILIGEN 14.00 Plechtige huwelijksmis bruidspaar van Tilburg-Direcks 19.GO Hoogmis levenden en overledenen weldoeners der 'kerk. 19.00 Allerzielen; H. Mis voor de overledenen v. d. parochie en voor fam. Kusters-Keursten. Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag Zaterdag COLLECTANTEN Zaterdag 19.00 Zondag 0.30 10.00 G Voesten Dan Peters Fr. Verstappen KERKF0ETSEN DINSDAG g NOVEMBER 13.30 Mevr. Verslayen-Peters (Hog3weg) "leur, Claessens-Nabuurs (Oirloseweg) .'övr. Maessan-GoorenDoddenbroek) UUR OUD PAPIEROUD PAPIER DEZE WEEK

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 14