VOORA_L__L E ND I E BINNENKOPT GASK _R 13 C N SPECIAAL ADRES VOOR GASOOILERS (jp DOK VOOR HET LEt GEN VAN GASLEIDING ZK VOOR VERKOOP r.N AANSLUITEN C VAN ALLE GAS EN UftRPMATERTCESTELLEN. EN NATUURLI3K VCDR UW LCODGIETERSWERK S CHARLES RUYSSTRAAT 6A VEMRAY TEL. 0470G 1609-474? I FIRMA GOM MA NS JULIAN RAMIL

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 12