HAALAKKER 32_ tel.600 Redactieadres: UITSLAG MISSIENAAIKRING Lotnr. 436 (blaua) Lappendeken Gewonnen door Mevr. J.Stoeghs—Nelissen Lotnr. 437 (oranje)Gehaakte sprei Gewonnen door Jos Versieyen uit Meerlo Naam v.d. pop met wieg MARIETJE Gewonnen door Mevr. Maas-Oenneskens Naam v.d. Ethiopische pop IRENE Geraden door Annemarie Versieyen DORPSAGENDA 19-20-22-23-24-26-27 okt. Schietwedstrijden Handboog zondag 3 nov. Strikkenjacht donderdag 7.nov. L.V.D. Dr. Marlet "De overspannen mens" (De Ruif) 11-12-13 nov. L.V.D. Vakantiedagen op "Ons Erf" zaterdag 16 nov. Jongerenviering dinsdag 19 nov. en dond. 21 nov. L.V.D» Demonstratie en lezing door diëtiste. Pak even d e telefoon en geef Uw data doer I Tel. 603 DRUM-EN SHOIVDANDVENRAY U heeft reeds enkele malen in verschillende bladen kunnen lezen dat het plan is opgenomen in de Gemeente Venray een showband op te richten. Het bestuur is thans zover dat zij starten met de Majorettengroep. liiij hebben getracht om deze band in een samenspel op te zetten met de plaatselijke muziekverenigingen. Om hierover van gedachten te wis$len hebben wij alle plaatse lijke muziekverenigingen uitgenodigd. Alleen de Harmonie Oos trum heeft hier gehoor aan gegeven. Wij betreuren deze gang van zaken maar laten ons hierdoor niet ontmoedigen en blijven nog steeds open voor een gesprek# - De omvang van de band zal ongeveer 40 majorettes en vaandel draagsters zijn25 tamboers en'60 muzikanten. Meisjes vanaf 14 jaar, welke zich tot deze groots opgezette band getrokken voelen kunnsn zich op onderstaand adres op geven. Dinnenkort zal ook gestart worden met het werven van tqmboors en muzikanten. Voor vervoer zal in de komende win- I l^£-?f-~f\l IF~ Oirlo's dorpsblad k Jrg 5 nr. 45 I I I LV Borlant i oprlroo 17 oktober 1974Copie binnen \j66t dinsd. 20 X 0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1