BONTE AUOND Evenals andere jaren zal ook dit jaar weer een bonte avond worden georganiseerd. Dit alles zal plaats vinden onder leiding van Sef Nabben en wel op 4 januari 1975. Begint U nu reeds aan uw CARNP»VALSSCHLAGER want V(5i5r 15 november moeten zij ingeleverd zijn. Dit moet gebeuren bij 3. Rutten Gertrudisstraat 0. Het befetuur van de carnavalsvereniging "De Spurriemokke" wenst alle medewerkers van de bonte avond bij voorbaat veel succes toe. Het bestuur de collecte voor do KANKERBESTRIJDING heeft in Oirlo opgebracht f 436.92 Hartelijk dank aan alle gevers. R.S. MEI53E5GILDE rakkertjes op donderdag 10 okt. de leidsters 3CNGERENDIENST A.s. zaterdag 5 oktober houden we de eerste jongeren- dienst van dit seizoen. Thema! "Herfst en herfst van het leven". Deze mis handelt speciaal over de bejaarden en hun problemen. Gastspreker is de heer Hoogeveen, de directeur van het "Schuttersveld". Tot zaterdag Eerstvolgende repetitie jongerenkoor maandag 14 oktober. BEDEVAART WITTEN Op woensdag 16 oktober vindt de jaarlijkse bedevaart naar Uittem plaats. De kosten zijn 7,50 per persoon. Vertrek 0.15 uur aan de kerk. Kosten te betalen v<56r 11 oktober. M. Houwen - Steeghs Pastoor Gerardsstraat 0 Oirlo Bijeenkomsten! smurfjes op donderdag 3 okt. duveltjes op vrijdag 4 okt.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 7