Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, in het St. Elizabeth-ziekenhuis te Venray, mijn geliefde man, onze beminde vader, schoonvader, opa, oom en zwager PETER JOHANNES HUDERTUS VAN DE VEN echtgenoot van Plaria Theodora Cleven in de gezegende ouderdom van 80 jaren. Wij vragen 'uw godvruchtin gebed voor zijn Venray, 30 september Schutteroveld, kamer zielerust 1974 57. De plechtige Eucharistieviering zal worden gehouden op- vrijdag 4 oktober 11 uur in de St. P. Bandenkerk te Venray, waarna begrafenis op de Eoschhuizen. Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleance. Donderdag 7.00 avondmis in de genoemde kerk. Bezoek aan hst ziekenhuis in de rouwkapel donderdag - tussen 19.30 en 20.00 uur. Toegan s.v. D.I.S. afdeling jeugd Zat.j.l. alle Inhaalprogramma: Swolgen D1 - D.I.S. D1 Programma: D.I.S. E1 - GeysterenEI via hoofdingang wedstr. 11 uur 1 0 uur Leunen A2 - D.I.S. A1 half 3 (vriendsch.) Zaterdagavond houdt de handboogschutterij WILLEM TELL in Marjacq een receptie bij gelegenheid van haar 40-jarig jubileum. aanvang 8 uur. Ook U bent welkom. ERFVERHARDING IN ASFALT VERVETA D.V. ASTEN tel. 04936 - 2060 D.I.S. B1 en C1 zijn vrij r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 3