KERKDIENSTEN zaterdag 19.00 Hcognis, jonqerendienst jaardicnst Gen it ten Haaf, tevens jaard. ouders Claessens-Nelissen zondag 3.30 H. nis 10.00 Hoogmis te Oostrum b.g.v. bedevaart naar O.L.Vrouw int. F van Rijswijck maandag 3.00 H. Mis voor de overledenen van het Lourdes liefdewerk dinsdag 3.00 H. nis voor de dit jaar overledenen van de parochie 19.00 H. Lof en Rozenkrans woensdag 3.00 H. nis st. Peter Pauwels, Gert. v.d. Ven, Peter en Gerard F auwels donderdag 3.00 H. nis st. Ger. Hebben en echtgenote vrijdag 0.00 H. nis zaterdag 19.00 Hoogmis Oacob Baltussen namens handboog schutterij Willem Teil KCLLEKTANTEN: zaterdag 19.30 G. Voesten zondag 0.3C 0. Peters MISDIENAARSs zondag 8.30 0. Kusters en 0. Schepers maandag 0.00 gcbr. Oanssen dinsdag B.00 gebr. Nellen 19.00 n. nartens en H. Baltussen woensdag 0.00 S. Nelissen on l Op !t Veld donderdag 0.00 S. de Nijs en R. van Rijswijck vrijdag 0.00 P. Nelissen en H. Oanssen zaterdag 19.00 0. Nelissen en H. Baltussen CARNAVALSVERENIGING zat. 12 okt. 19.45 uur bijeenkomst bij Hulleman voor de leden van de carnavalsvereniging en blaaskapel in tenue Om 20.00 uur legging gedenksteen bij Prins Bert. Programma 1975*. 4 jan. Bonte Avond (flokrin) 10 jan. Prinsenbal 25 jan. Aldewieverbal 9-10-11 feb. Carnaval P.S. Wij zoeken nog 2 nieuwe leden voor de Raad van Elf. Wie doet er mee? Melden bij Selm Nelissen.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2