T l/nOCTKinr icr Oirlo's Dorpsblad jrg. 5 nr. 43 I r\r\|_IM I OH! Redactieadres: HAALAKKER 32 tel. donderdag 3 okt. 1974 Copies binnen vóór a.s. dinsdag 8 uur. AAN ALLE MISSIEVRIENDEN IN EN BUITEN 0IRL0 2^ jaar hebben wb achter de rug, sinds onze laatste ten toonstelling in april 1972„ Nu is onze verzameling weer zo groot, dat we een tentoonstelling moeten houden. Tevens is dit voor u weer eon gelegenheid om de missienaaikring, die voor de Oirlose missionarissen werkt, te komen steunen. Dit kunt U doen door uw belangstelling te tonen en door mee te doen aan enkele activiteiten: poppenaam raden(bij meerdere goede oplossingen beslist het lot enveloppe trekken( altijd prijs) of loten kopen voor een prachtige gehaakte sprei of loten voor een mooie bonte lappendeken Van patchwork. Om zeker te zijn van een mooi handwerk, wordt U de gelegenheid geboden iets te kopen. Alle handwerken zijn geprijsd en wie het eerst komt, die het" eerst maalt. Voor de kinderen is er weer een grabbelton op ZONDAGMIDDAG, 1 grabbel voor een kwartje, zolang de voorraad strekt. In het verleden was er vaak priester- en misdienaarskleding te zien. Hiermee zijn we" gestopt. Uie geven de missionarissen nu geld in plaats van kleding. Zij -kunnen dit geld naar eigen behoefte in hun missiegebied besteden. UI ij weten dat vele, ja eigenlijk wel alle Oirlose mensen de missionarissen een warm hart toedragen. Daarom zijn wij er ook zeker van dat U allemaal ons zult komen steunen. Laat ons en uw missionarissen niet *n de steek! U1J verwachten U op zaterdag 12 of zóndag 13 oktober in het zaaltje achter cafó Hulleman ZATERDAG 12 oktober gecpend van 19.30 tot 22.00 uur ZONDAG 13 oktober geopend van 10.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 22.00 uur Zondagavond 22.00 uur wordt de naam van de pop bekend gemaakt. Ook worden dan de loten getrokken voor de gehaakte bedsprei en de lappendeken. TOT ZIENS De missienaaikring Oifclo 680

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1