L- Redactieadres s Gertrudisstr. 1 Een aantal gezinnen in ons dorp gekozen door middel van eon steekproef) zijn deze week door de enqueteurs (leden v.d. dorpsraad en enkele vrijwilligers) bezocht. De anqueteurs zullen bij U het formulier afgeven. Vragen die er dan bij U nog mochten leven, kunnen dan be antwoord worden. De formulieren zullen door dezelfde enquê teur ongeveer een week later weer opgehaald worden. NOG ENKELE-BELANGRIJKE GEGEVENS OVER DE ENQUETEs - Laat U zich niet afschrikken door het aantal vragen. Sommige vragen hoeven niet ingevuld te worden. Dat hangt af van het feit, of 5 jaar of langer woont in deze woonplaats. - Het is niet zo, dat het formulier in enkele minuten is in te vullen. Liij zouden U dan ook willen vragen om er even de tijd voor te nemen. Een nuttig advies s leest U en alle gezinsleden van 15 jaar en ouder het eerst rustig door. Begint U dan mogelijk gezamenlijk, dat is het gemakkelijkste!) met Uw antwoorden in te vullen. - De enquêteformulieren blijven naamloos. Het is dus niet te achterhalen, wie wat ingevuld heeft. Als er onduidelijkheden zijn kunt U altijd een beroep doen op de enqueterus. Met hem of haar kunt U de vra gen invullen, die niet duidelijk zijn. WE HOPEN, DAT HET BELANG V.D. ENQUETE VOOR DE TOEKOMST VAN ONS DORP U DUIDELIJK ZAL ZIJN EN DAT HET U DE TIJD, DIE U ERVOOR MOET UITTREKKEN, DE MOEITE WAARD IS. Wij op onze beurt houden^ons bezig met de uiwer- king v.d. enquete. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen wij U hiervan op de hoogte stellen. Laat dit voor U een ga rantie zijn, dat <3b enquete niet in de bureaus verdwijnen, maar dat het tot concrete resultaten gaat leiden. I K R F~ (\1 I IP" oirl°l3 clorpsblad jrg 5 nr. 4fO Copie binnen v/ddr a.s. dinsd. 20u 1 RRpf.T1 q74 DE ENQUE/E V. D. DORPSRAAD

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1