o_p_agj:_o_I_s======|JL====2JL==J KRENTJE OUD PA P I PR 0P .NAAR DE CONTAINER!! Oirlo's dorpsblad jrg, 5 nr. 34 Redactieadres Gertrudisstraat 1 tel. 680 Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20 uur BESTE LEZERS, De maand juli - de komkommertijd wat het nieuws betreft - ligt achter ons. De vakantie eindigt voor velen of nadert zijn einde. We.hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad of nog heeft, al werkte het weer bepaald niet mee. Het frisse moed gaat 11 Krentje weer verder om U wekelijks van al het dorpsnieuws te voorzien. Tijdens de vakantieperiode van de basisschool zal 't Krbntje verspreid worden door de bezorgers van het E3-journaal, EN NU OVER NAAR HET NIEUWS VAN DEZE WEEK': A.s. zaterdag 3 augustus wordt opa Geurts, wonende Gertrudisstraat 4, 90 jaar. De redactie ging hem eens deze week bezoeken. Al slaapt opa 's morgens lang uit, toch weet hij de dag best door te ko men. Hijzelf zegt, dat hij zich nooit verveelt. Voor ontspanning kaart hij met familie leden, leest de krant op zijn gemak en kijkt T.v. Opa Geurts is de oudste van de familie. Zijn zus was 88 en zijn brw-er 86 toen zij stierven. Hij heeft 9 kinderen en 20 kleinkinderen. AEt komt dan de wijkzuster regelmatig opa verzorefen èn de dokter de gezond heidstoestand van opa controleren, dat hindert hem niet. Want, zo zegt hij s De dokter zei een dezer dagen 5 Oij bent nog goed gezond". Opa Geurts heeft 52 jaar op het Riebroek gewoond en terwijl over deze tijd gepraat wordt, zegt hij "Alles is toch wel veel mooier geworden. Dat komt ook door dat de kinderen vlugger zijn; ze kunnen meer als vroeger," Dankzij de liefdevolle verzorging van zijn dochter Marie weet opa Geurts ondanks zijn ouderdom zich best te vermaken, al is het op stille momenten alleen maar naar het kijken van spelende kinderen op straat. Opa Geurts, de redactie wenst U a.s. zaterdag een feestelijkedag toe temidden van Uw familieleden en nog vele jaren toegewenst in goede gezondheid. donderdag 1 augustus 1974 K.P.O.L.-NIEUWS Op zondag 11 augustus a.s. houdt de kring haar jaarlijks voetbaltoernooi voor dames. Dit toernooi wordt gehouden met kring Gennep. Bij voldoende deelname spelen we mee. Ook nieuwe leden zijn welkom. Ze kunnen dan meteen de sportsfeer bij de K.P.D, proeven. Het toernooi begint om ongeveer elf uur op het sportpark "De Heesakker Als de tijd verandert, horen jullie het nog wel. De kunt je opgeven tot zondag 4 augustus a.s. bij N. Vogelzangs, tel. 324. Hgt bestuur HANDBOOGSCHUTTERID WILLEM TELL Afgelopen zondag 28 juli gingen er twee jeugdschutters naar Leunen voor de District 11 Deugddag, Ze behaalden het volgende resultaat i Huub v.d. Ven 3e met 208 punten. Dan Gommans 9e met 179 punten. A.s, donderdag 1 augustus is er een zeer belangrijke vergadering om 20,30 uur. Het is dan tevens oefenavond. Zondag 4 aug, maandpunten schieten. Zondag 18 aug. gaan we naar Venlo voor de wisselbekerwedstrijd. In oktober heeft de handboog haar^40-jarig bestaan. Data en nadere gegevens in een der volgende afleveringen van 't Krentje, DONDERDAG 1 AUGUSTUS VRIDDAG 2 AUGUSTUS De redactie -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1