donderdag 20 juni 1974 0irlo!s dorpsblad jrg 5 nr# 33 Redactieadres z Gertrudisstr1 Cópie binnen vóór a.s. dinsd, 20u MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN VAM DE L,y,Bt Daar er door verschillende leden naar gevraagd is, heeft het bestuur voor a.s# woensdagavond 26 juni een fietstocht georganiseerd. Bijeenkomst aan de kerk om zeven uur. Dit gaat natuurlijk alleen door bij droog weer. Wij wensen U veel plezier# Degene, die in kringverband de cursus Engels wil volgen, moet zich opgeven voor 18 juli# Deze cursus is bedoeld voor hen, die de grondbeginselen van de Engelse taal ken nen# Het bestuur BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL Afscheid Het schooljaar loopt ten einde en dat betekent dat voor velen zes of meer weken vakantie voor de deur staan. Een prettig vooruitzicht voor deze mensen# Het betekent ook het afscheid van velen van de basisschool# In Oirlo zijn er dat 23 en zij kozen voor de volgende schooltypen HAVO-V.W.ü. 8 3 MAVO s 7 L.H.N.O. 8 3 L.T.S. t 4 - L.EA0, 8 5 L.A.O. s 1 De gekozen school is uiteraard geen waarborg voor sukses in het leven. Dit zal afhangen van de wil, doorzettings vermogen, werklust en inzet en dat zijn faktoren die men vaak zelf in de hand heeft# hoe dan ook, wij wensen de jongens en meisjes veel sukses toe in hun verdere school leven en hopen dat hun toekomst gelukkig en suksesvol zijn zal# Bibliotheek 8 Tijdens de grote vakantie zal de bibliotheek gesloten zijn# Boeken, die nog thuis zijn, gelieve men morgen of uiterlijk a.s. dinsdag in te leveren* Zo niet, dan loopt de boete wel erg hoog op. Morgen en dinsdag worden geen boeken meer uitgeleend. Tijdens de vakantie kunnen de leden van de 'T KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1