BENOEMING HOOFD DER SCHOOL In de bestuursvergadering van woensdag j.l. heeft het bestuur tot opvolger van Dhr* Th.van der Heyden benoemd DHR. 3.G.H. OP !T VELD UIT WARMOND (bij Leiden) Dhr. Op ft Veld is geboortig uit Oostrum en mo menteel 37 jaar oudf gehuwd en vader van 4 kinderen. Hij is vanaf 1963 als hoofd van een school werkzaam geweest in respectievelijk Rotterdam, Spaubeek en Warmond. Wat dat betreft heeft Dhr. Op 't Veld dus wel enige ervaring. Verder was de indruk van bestuur en van het ge hele onderwijsteam zodanig, dat het bestuur na overleg met het team en na intern rijp beraad eenstemmig besloot Dhr. Op 't Veld te benuemen. Deze zal in functie treden per 1 augustus a.s. en met het nieuwe schooljaar gezamen lijk met het huidige team zijn taak proberen te vervullen. Wij wensen hem hierbij uiteraard veel succes toe. Bestuur en onderwijsteam Basisschool Maria

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 8