BERICHTEN. VAN DE BASISSCHOOL Pink9tervakantle s 0 n. Zeer korte vakantie; n* 1 alleen 2e Pink sterdag, dus dinsdag weer school* Dit geldt ook voor de kleuterschool* —1=222=22 Het ingang van dinsdag 4 juni zal Mevr* De 30ng- Art9 met zwangerschapsverlof gaan* Gedurende de laatste 4 weken zal zij vervangen worden door de heer Fr* Giesbers uit Westerbeek, die deze week hoopt te slagen voor de volledige bevoegdheid van onderwijzer* Mevrouw de Dong verwacht begin augustus haar baby* Wij wensen haar sterkte in de laatste 2 maanden* Dcu^dnatuurwachte^s Dezen worden verzocht de Peel en Maas van deze week goed na te snuffelen* Op 12 en 19 juni maken de 6e klassers van 3.N.W* een uitstapje naar het Natuurhisto risch museum te Aston* 3e hoort er meer van! V££keor3bri^adiers s Woensdag 26 juni is jullie grote dog* Alle verkeersbrigadiers van Venray- vergezeld door grotere broers v*d* Gemeentepolitie l/enray gaan een dag naar Kaatsheuvel (De Efteling)* 3e weet er al alles vnn0 collecte s opbrengst collecte Wereldmissiedag ,van de kinderen ƒ156,- Een prachtig resultaat MEDEDELINGEN FANFARE EN DRUMDAND SSDtribu|ie=in=|shooiaei| Dez0 week zijn WGer briefjes uit_ gedeeld met het verzoek om betaling van contributie en/of schoolgeld Muziekschool. Om aan de verplichtingen ten aan zien v*d* Muziekschool te voldoen moet onze penningmeester diep in de buidel tasten* Hij moet namelijk alles voorschie ten* Daarom een vriendelijk verzoek voldoe zo snel moge lijk aan Uw financiële verplichtingen* BIL3ARTNIEUWS Op de onlangs gehouden vergadering is er door de leden beslo ten dat op de zaterdagen verplicht afgestoten moet worden, anders wordt dit beboet met ƒ0,50* Geen afmelden* Hier wordt zaterdag 1 juni mee gestart. Verder gaan we begin augustus weer in Duitsland biljarten en om ongeveer half juli wordt sr weer gestart met de persoonlijke clubkampioenscahppen* Opgave bij 3.v*Heesch* A,s* vrijdag 31 mei vriendschapp* Coppus Horst - 0nder Ons* Vertrek 19*45 uur. Zaterdag 8 juni Meorlo-Onder Ons, Vertrek om 19*45 uur*

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 3