KERKDIENSTEN HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 8,30 Hoogmis maandd. Teng Classens 10.00 Hoogmis jaard, Petr, Janssen TbJEEDE PINKSTERDAG 8,30 Hoogmis jaard, Joh. Loonon 10,00 Hoogmis t,e,v/, H, Brigitta int. Veeverzekering Dinsdag 8,00 H.Mis Woensdag: 8,00 8,1*113 Donderd,19,00 Hoogmis st, Steeghs-HagensJoh. Distervelds on Joh. Steeghs, Vrijdag EERSTE VRI3DAG V.D. MAAND FEEST H. HART 19,00 Hoogmis St, Baeten-Jeurissen Zaterd, :19,00 Hoogmis maandd, Jacob Baltussen COLLECTANTEN Zaterdag: 19,00 1e Pinksterdag 2e Pinksterdag G,Voesten 8,30 3, Claessens 10,00 Fr. Verstappen 8,30 3, Peters 10,00 G. Schouber DIENSTEN MISDIENAARS Zondag Maandag Dinsdag Woensd, Donderd Vrijdag Zaterd, R.v.Rheo - G, 3acobs Gebr. Nellen R. Direks- 3os Nelissen Gebr. Janssen M.Martens - S, Nolissen H', Baltussen - R.v.Rijswijok G.,3acobs-E,Nellen B.Maa9 - G. Voesten MIDDENSTANDERS.... Dinsdag 8,30 uur bijeenkomst voor alle middenstanders uit Oirlo in café-bar Marjacq. BEJAARDENVERENIGING 0IRL0 4 3uni a.s. is er een uitstapje. De reis gaat per autobus. Wc vertrekken om 9 uur aan de kerk. Broodjes meenemen voor fs middags, 1 Augustus is er een bootreis van Wanssum naar Roermond v.v. Alles is volgeboekt. Vertrek in Wanssum om 9 uur en terug om 6 uur. C,30 10,00 8,30 10.00 8.00 8,00 19.00 :19,00 19.00 3:, Klisters - 3, Schepers

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2