Onze drumband heeft enkele maanden geladen de vererende uit nodiging gekregen deel te nemen aan het Ulereldmuziekconcours (UJ.M.C.) te Kerkrade. Voor dit concours morden slechts uitge nodigd korpsen die gedurende de afgelopen jaren prestaties van formaat geleverd hebben. Gezien de behaalde kampioenschap pen behoort ook de Oirlose drumband daartoe0 De repetities voor het U.M.C. zijn in volle gang en de komende vijf weken (6 juli is de dag van deelname) zal er nog heel veel van de tamboers gevraagd worden. In het belang van het korps en de instructeur vragen wij de leden alle repetities te bezoeken, zodat het effect van een repetitie zo groot mogelijk is. Het is nog verre van zeker, dat de jongste leden (eigenlijk nog leerlingen) op 6 juli "aan de start" verschijnen. Deze jon gens missen voldoende techniek en concourservaring om zonder meer ingezet te worden. Hierover valt in de laatste weken voor het lii.M.C. een definitieve beslissing. Een en ander ge beurt in overleg met instructeur en andere deskundigen. Supporters voor 6 juli kunnen zich reeds melden bij het be stuur, zodat wij weten hoeveel toegangsbewijzen besteld moe ten worden. Uij verwachten een grote supportersschare 1 Drumband naar.Venray Uit persberichten zal het U bekend zijn dat Jachthoorn- en Trompetterkorps St. Petrus Banden (Venray) 1-2-3- juni a.s. een groot Bondsfestival organiseert (Honseniusplein)Ook drumband Ons Genoegen zal hieraan deelnemen (1e Pinksterdag) Nadere mededelingen op de repetitie van vrijdag. Zondag 16 juni Zondag 16 juni deelname fanfare en drumband aan de Sacra mentsprocessie. I°°oladders Maandag 2e Pinksterdag om half 12 worden de examenkandidaten voor het Hafa-examen in het Gemeenscahpshuis verwacht om sa men nog wat toonladders te blazen. Chauffeur drumband Volgende week Frans M^chels Bestuursvergadering* Niet volgende week, maar daaraan vol— gende week (dinsd. 11 juni Gemeen schapshuis. MEDEDELINGEN FANFARE EN DRUMBAND 2iyn]band_n3ar_Wj.M C±_te_KerkradQ

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 10