(Lunen, zaterdag 4 mei 5 fanfare en- drumband) GEZAMENLiOKEJ^ALTIOD: zo mogelijk zal bekeken worden of er in (de buurt van Lünen een gelegen heid is om gezamenlijk een maaltijd te gebruiken. U hoort hier dan nog meer van, maar u kunt op het strookje kenbaar maken of u er eventueel gebruik van wilt maken. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend. DUITS GELD! onze penningmeester neemt voldoende Duits geld mee. Iedereen is vrij hier al dan niet gebruik van te maken. U kunt ook zelf hiervoor zorgen. In Lunen wordt geen Nederlands geld aangenomen. - thuiskomst: 2 uur in de nacht. _WAT_IS ER__IN LUNEN_ TE_D-0EN 2 In grote lijnen komt het hier op neer: - Freunschaftstreffen van binnen- en buitenlandse korpsen. - Défilé en Concerten. - 's Avonds: groot bal. Er is niets bekend van entreeprijzen i NOGMAALS VRAGEN WIO EENIFDER OM (TIJDIGE) MEDEWERKING Ml! B_e_ric_ht_öji van d_e_ba_s!ss_ch_o£lj_ Paasvakantietot en met zondag 21 april. (Kleuterschool: tot en met dinsdag 23 april) Foto smaandag 22 april(namiddagworden op school foto's gemaakt (individueel en per klas). Vrijblijvend f!! Vakantieboek: te bestellen uiterlijk tot 25 april. Prijswinnars: 4 jongens van onze school wonnen een prijsje jeugd-encyclopedie) van de Rabo-Prijsvraag Gerrie Janssen - Selm Nelissen - Frank Stevens - Erik Voermans. Niet gek, als u weet dat er van de 30-.000 inzen dingen slechts 500 deelnemers in de prijzen vielen. 1e Communie: zondag 28 april (9 uur). een schone zaak voor het milieu een goede zaak voor de schoolkinderen een fijne zaak voor U: opgeruimd staat netjes! 0UD_PAPIER: - ^ERTREK GN_THUISKOMST:- vertrek in Oirlo: half 10 (flarjacq) Schoolreisvrijdag 24 mei

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 8