Naams voornamen(voluit (geh.dames ook meisjesnaam) geboortedatum..geb .plaats adres uoonplaats s neemt deel aan de reis naar Lünen op 4 mei f74. Hij/zij is uel/niet in 't bezit van !n geldig grensdocument Hij/zij is voor deze reis niets//l2,50 verschuldigd en be taalt bij opgave van deelname. Hij/zij uil uel/niet deelnemen aan fn gezamenlijke maaltijd. Handtekening:(voor kinderen ouders tekenen) Naams...(geh.dames ook meisjesnaam) geboortedatum:geb .plaats s adres suoonplaats Naam:(geh.dames ook meisjesnaam) voornamen (voluit): geboortedatum:geb .plaats s adres uoonplaats DEZE STROOKJES - of eigenhandig geschreven briefje - VOOR 20 APRIL INLEVEREN BID L.DIREKS, HOOFDSTRAAT 25, 0IRL0. Nogmaalss dit geldt voor ieder die de reis meemaakt, incluis leden van fanfare en drumband MM neemt deel aan de reis naar Lünen op 4 mei *74. Hij/zij is uel niet in !t bezit van !n geldig grensdocument Hij/zij is voor deze reis niets//l2,50 verschuldigd en be taalt bij opgave van deelname. Hij/zij uil uel/niet deelnemen aan 'n gezamenlijke maaltijd. Handtek.s(voor kinderen ouders tekenen) neemt deel aan de reis naar Lünen op 4 mei 1974. Hij/zij is uel/niet in 't bezit van fn geldig grensdocument. Hij/zij is voor deze reis niets//l2,50 verschuldigd en be taald bij opgave van deelname. Hij/zij uil uel/niet deelnemen aan 'n gezamenlijke maaltijd. Handtekening:(voor kinderen ouders tekener)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 7