Chauffeur drumband volgende weekChrHouwen L j N E N (Ptsl.) ZATERDAG 4 WEI 1974 De reis van fanfare en drumband naar Lünen op 4 mei as levert het bestuur meer problemen op dan verwacht was. De moeilijkheid is nl. de GRENSOVERGANG* Informatie bij de be treffende autoriteiten leverde het volgende op: Ren mag alleen de grens over indien de inzittenden van de bus in het bezit zijn van een geldig document: paspoort (mag tot 5 jaar verlopen zijn), toeristenkaart (3 maanden geldig) of dagtoeristenkaart. Een zogenaamd collectief (gezamenlijk) grensdocument wordt alleen afgegeven indien men binnen een straal van 20 km. van de grens blijft (Lünen ligt veel verder van de grens af) Toch zullen wij trachten een collectief grensdocument te krij gen, maar daarvoor is de medewerking van de deelnemers aan deze reis onontbeerlijk, liiie niet meewerkt mag gerust meerei zen, maar riskeert dat hij/zij niet verder komt dan de grens! MAT nOET_JJ_D_Q£ü jU-S. M HEUL geldt voor supporters én le den) 1. U hebt een GELDIG grensdocume t: vul een (nevenstaand) strookje in en geef dat vóór 20 april af bij de secretaris. 2. U hebt GEEN geldig grensdocument: vul een strook je in en bezorg dat voor zaterdag 20 april bij de secretaris. Of: u probeert alsrug voor een geldig grensdocument te zorgen (aanvragen bij het Gemeentehuis; 2 pasfoto's meene men en het verschuldigde legesgeld: pas ƒ36,-, toeristen- kaart ƒ19,-, dagtoeristenkaart ƒ15,-). In dat geval toch een strookje invullen voor deelname. 3. KINDEREN. Tot 16 jaar kunnen kinderen ingeschreven zijn bij de pas van de ouders; dit geldt uiteraard alleen indien de ouders de reis ook meemaken. Vanaf 16 jaar is een grensdo cument vereist. In alle gevallen moeten ook de kinderen nog een strookje invullen en vóór 20 april inleveren. NA 20 APRIL ROETEN WIJ U TELEURSTELLEN, U KUNT DAN DE REIS NIET REERAKEN ALS UW OPGAVE NIET BINNEN IS RAAK HIER SNEL WERK VAN, STEL NIET UIT, DOE HET. VANDAAG !H! Hebt u niet voldoende strookjes, maak er dan zelf een en zorg dat er voldoende gegevens op staan. 1USK0STTN: werkende leden, bestuursleden, echtgenoten en ver loofden hoeven geen reiskosten te betalen; onder verloofde wordt niet verstaan "losse scharrel", vriendje of vriendinnetje. Overige supporters betalen ƒ12,50, te voldoen bij opgave van deelneming-. Andere kosten (consumpties, maal tijd e.d.) zijn voor eigen rekening. (Zie ook elders)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 6