KERKDIENSTEN Paaswake int. fam. Nellen Hoogmis Joseph en Josephina Versieyen Hoogmis maandd. Simon Claessens Hoogmis in oude sti.il Latijn. Hoogmis Jacob Baltussen Hoogmis Louis Maessen en ouders H .Mis H.Mis HoHis H «His JONGERENDIENST - •- Thema LENTE - fN NIEUW LEI/EN Jaard. Gerardus Wismans 20.3C repetitie herenkoor, daarna om 21«30 gezamenlijke repetitie met dames koor* ZAKJES VASTENAKTIE S0v*p. inleveren tot Beloken Pasen. Indien mogelijk gaarine gemiddeld ƒ5,- per gezin voor de hongerende mensen van Ethiopië en de Sahel-landen. VOLGENDE WEEK GEZINSBIJDRAGE Paaszaterdag 19^00 PASEN 8.30 10.00 2e Paasddg 8.30 10.00 Dinsdag 8.00 Woensdag 8.00 Donderdag geen Vrijdag 8.00 Zaterdag 19.00 GOEDE VRIJDAGAVOND COLLECTANTEN Paaszaterdag Pasen 2e Paasdag 19 uur J.Baten s 8.30 uur J.Peters 10.00 uur Fr. Verstappen 8.30 uur J,Claessens 10.00 uur Gerard Schoeber DIENSTEN MISDIENAARS Paaszaterdag Pasen 2e Paasdag Dinsdag Woensdag Vrijdag Gebr. Nellen - G.Jacobs-Selm Nelissen Jos Kusters - J.Schepers R.V.Rhee-Jos Nelissen R.Direks-Selm Nelissen Gebr. Janssen Gebr. Nellen H.Baltissen-Rv.Rijswijck M.Martens-G.Jacobs WELPENNIEUU'S Dinsdag om half zeven horde. Graag allemaal op Het zomerkamp valt dit jaar in de 2e week. van 13 juli). Kampplaats dit jaar is Kronenberg. tijd aanwezig, juli (8 t/m 19.00 8.30 10.00 8.30 10.00 8.00 8.00 8.00 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2