JONGERENKOOR Volgende week vrijdag 19 april om half acht generale repeti tie in de kerk<3 Zorg ervoor t IEDEREEN AANWEZIG ZIJN Als je bij fn repetitie verhinderd bent, moet je je telefo nisch afmelden bij Dr£ Duyf tussen half zes en half zeven* Dit geldt wekelijks, Denk verder aan het betalen v«de contributie0 Acs, vrijdag (Goede Vrijdag) urn 20 uur bespreking van de werkgroep en bestuur koor bij Els v„ Rhee, Déis niet, zoals misschien sommigen menen vandaag donderdag, maar morgen,, DORPSAGENDA vrijdag 19 april Algemene ledenvergadering Dis Kantine zaterdag 20 april Jongerenviering zaterdag 20 april Lentemuziekfeest zondag 21 april Lentemuziekfeest zondag 21 april Kringwedstrijden ponydressuur en demon straties Sinnesstraat-Hoogriebroek, maandag 22 april Begin basisschool woensdag 24 april Begin kleuterschool zondag 28 april 1e Communie dinsdag 3D april Koninginnedag dinsdag 7 mei Ouderavond (klas 1 t/m 5) donderdag 9 mei Ouderavond (klas 1 t/m 5) zaterdag 11 mei Kermis Hierbij nodigen wijn U uit om op vrijdag 19 april a«s, de algemene ledenvergadering bij te wonen, welke zal worden gehouden in de kantine op het sportterreina Agenda l AANVANG S 20.00 uur 1, Openirg door de voorzitter 2, Notulen vorige ledenvergadering 3, Ontbinding RKVV DIS met als doel het aan gaan v e fusie met SV Castenray 4, Pauze "5, Bepalen wijze van afwikkeling met inachtne ming v*d, voorschriften van het burgelijk wetboek en de amateursbepalingen van de KNVB, 6, Mededelingen 7, Rondvraag Gezien het grote belang v.d, vergadering hopen wij op Uw aller aanwezigheid. Het bestuur m q LEDEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 11