Goede vrijdag s GEBODEN VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG 15,00 Kruisweg - 19,00 Avonddienst Paaszaterdag s 19,00 Paaswakof waaronder een H» Doopsel zal plaatsvinden» Deze dienst wordt verzorgd door het dames- en herenkoor, Vrijdag om 20,15 uur repetitie dames-en herenkoor in de kerk. Iedere dag gelegenheid tot persoonlijke biecht op de pastorie, COLLECTANTEN Zaterdag 19,00" G.Voesten Zondag s 8,30 0, Classens 1.0,00 G,Schoeber DIENSTEN NISDIENAARS Zondag 8,30 0,Schepers - 3,Kusters 10,00 R,v,Rhee-L,3acobs Maandag :19,00 Gebr, Nellen 1 Dinsdag *19,00 Gebr, Oanssen Woensdag*19,00 3os Nelissen - R,Dlreks Donderdag! 11,15 M, Hartens - Selm Nelissen 19,00. H, Ba'lt'issen - R, vanr Rijswijck Vrijdag 15,00 G,0.acobs - E, Nellen 19,00 R,Dire*ks - H,3anssen Zaterd, 19,00 B.Maas - G,Voesten - x r-r 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 7