HANDBOOGSCHUTTERIJ WILLEM TELL Zaterdag 6 april schieten te Konirigslust. Vertrek half vijf. Zondag a.s. maandpunten schieten. Denk verder aan de contri butie. Donderdagavond oefenavond. DORPSAGENDA dinsdag 9 april zondag .14 april vrijdag 19 april zaterdag 20 april zaterdag 20 april zondag- 21 april zondag 21 april maandag 22 april woensdag 24 april dinsdag 30 april Limco-vergadering Pasen - - - Algemene ledenvergadering DIS Jongerenviering Lentemuziekfeest loods Linskêns Lentemuziekfeest loods L^nskens Kringwedstrijden ponydressuur \en - - demonstratie - Sinnesstraat Hoogriebroek Begin basisschool Begin kleuterschool Koninginnedag Kantine 4 MEI A.S, TEN BATE VAN SV D.I.S. U HOORT ER MEER VAN i IEDERE DAG t ALLE SOORTEN SNIJBLOEMEN 1 MADELIEFJES VERGEET-MIJ-NIETJES EN ALLE SOORTEN VROEGE K00LPLANTEN 3. PÉETERS MERL0SEWEG 14 ÖIRLP TEL. 360 landelijke* TRIMWANDELDAG OP 7 APRIL- Aan deze wandeltocht kan iedereen deelnemen. Start is bij. Caf£ van Dijk te Oostrum tussen 12 en 2 uur.. Inschrijf geld ƒ1,50. Beloning het officielé-speldje v.d.- Nationa le Trimwandeldag. den kan kiezen tussen 5 en 10 km* door bosrijke omgeving van Geysteren, Inlichtingen tel. 04780-1690 of 4705, DE REDACTIE FELICITEERT.... De felicitaties gaan naar het bruidspaar Hesen-Steeghs, morgen 5 april in het huwelijk treedt. Proficiat! dat 1 a OUD IJZER AKTIE "•i m koop

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 4