dond. 4 april 1974 es Gertrudisstr, 1 Copie binnen v66v a.s. dinsd 20 u £=JLI=J=i=S=S=S== £=£=S=i=5-M_I_5_r__i_^2_Q_R_E s_r_a_a_d_\/_e_r_g_a- 1, PAROCHIEVERGADERING IN EEN HALF UUR GEREED Zo vlug als donderdag j.l. is er nog mooit een parochievergadering afgewerkt. De aanwezigen hadden nauwelijks opmerkingen p.a.v. de agenda en gaven hiermee hun instemming aan de door het kerkbestuur gevolgde koers. De exploitatierekening 1973 en begroting 1974 werden goed gekeurd. De verandering van houten door marmeren altaar is op de lange baan gezet vanwege hoge kosten s verplaatsing en installatie marmeren altaar ƒ7.000,- In de mededelingen kwam s - geluidsinstallatie werkt beter. - aan de pastorie is een waterkraan gekomen» Deze te gebruiken voor sater op *t kerkhof» - de aanschaf v.d. lijkwagen is te duur en ook overbodig. - de Paaswake is om 7 uur fs avonds met een doop. - St« Annakapel wordt gerestaureerd door de leerlingen van de LTS te Venray. Toen nam de dorpsraad het woord over. 2. OPENBARE DORPSRAADVERGADERING Na de Parochievergadering en een korte pauze opende de voorzitter v.d. Dorpsraad tegen 9 uur de Dorpsraadvergadering» Hij heette allereerst de talrijke aan wezigen en de pers van harte welkom en bedankte vervolgens de kiezers voor de grote opkomst (.75 bij de Statenver kiezingen en het grote aantal CDA-stemmers(80^/) Hij hoop te dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in mei de opkomst eveneens groot zou zijn,' XX HET FUNCTIONEREN V.D. DORPSRAAD Bij gelegenheid van dit eerste open bare optreden v»d. Dorpsraad zeète de voorzitter in het kort uiteen wat er in de Dorpsraad in de voorbije maanden zoal aan de orde was geweest en waarover U middels ft I KRENTJE SlSöueSS*'1"1 Jrs 5 nr-22 - o~o~o

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1