WELPENNIEUWS - - Dinsdag er is er om half'zeven horde, Vergeten jullie de 2 kwartjès,voor Kaad'r bruiloft niet'1 MEIS3ESGILDE OIELD. - - r Smurfjes vrijdag.7april 19 uur© De ouderavond kan op 16 april niet doorgaan i,v,m. de stu- - dies v©d. leden. Aangezien de toneelstukjes ;..n nog niet iedereen kent, redden we het .dus nooitiop tijd. Ofde ouderavond op een andere avond door kan gaan, staat nog niet vast. v De kampdata zijn voorlopig als volgt" vastgesteld - -1e week juli s .Wespennest 2e week juli t Duveltjes 3e week. juli t Smurfjes We hebben nog enkele mensen.nodig voor de leiding om.meè-te helpen voor de laatste 2 - kampen. 1 Verder zijn we van plan om op donderdag 10 april een discobal te organiseren voor alle leden s Meer nieuws hierover volgen de week. - BEOAARDEN VAN OIRLD r. Leden... en. nietrleden. worden verzocht zich- op te geven voor een bootreis. De vastgestelde datum hoort U nog, maar ligt tussen 27 juli en 3 aug_. Opgeven tot 15 april bij het be stuur© - - NEP. HARTSTICHTING s U_W§_Tj:_U_N ,..it Ü_WL_E_V_E_N_ Nederlandse Hartstichting van 1 t/m 7 april weer haar jaarlijk se collecte. In D*rlo zijn.de collecte-zakjes door de kinderen v.d. basisschool-(hoogste klassen) bezorgd en zullen door hun ook weer worden opgehaald. Daarom verzoeken wij U in ieder ge val (ook. als LI niet mee wenst te doen en dat mag l) de kinderen het envelop jemee te. geven als ze er naar vragen. De aktie be hoeft weinig aanmoediging de HARTstichting doet goed.werk - voor HARTpa.tiënten-, (o.a. HARTonderzoek) en we wetend allemaal dat in deze jachtige tijd het HART het.soms HARD.te verduren krijgt en dat deze HART-collecte daarom HARD nodig is© 3QNGERENK00R De rejetities beginnen voortaan om kwart vtftfr zeven© Vergeet niet het contributiegeld (ƒ1,-) mee te brengen. Volgende jongerendienst zaterdag 20 april 5 thema s EEN NIEUWE LENTE...EEN NIEUW LEVEN* De werkgroep en bestuur koor komt bij elkaar op Goede Vrijdag om 8 uur bij Els van Rhee. Onder het pot to UW STEUN...UW LEVEN houdt de i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 10