A_G_E_N_D_A0PEN1ARE=PAR0CH^EVERGADER^NG 1* EXPLOITATIE REKENING 1973 2. BEGRTING 1974 3. VERPLAATSING VAN HET ALTAAR 4. VERDERE MEDEDELINGEN 5. RONDVRAAG 1* HET FUNCTIONEREN V.D. DORPSRAAD 2. NIe:UIjJ DORPSRAALSLID 3AARDGASAANSLUITING 4. OPENBARE VOORZIENINGEN 5, RONDVRAAG NI Q PJQCC| 10 1 R L O K_11_I2_5_I iLOJLEJLI t t Op de openbare dorpsraadvergadering volgende j-week donderdag 28 maart komt er een vertegenwoordiging van I de gemeente uitleg geven over de aardgasaansluiting# f De dorpsraad vraagt U bij deze aan alle ge— j ïnteresseerden in eventuele aardgasaansluitingof U onder— t staand stronkje wilt invullen* De dorpsraad kan dan in die t vergadering meedelen hoeveel personen interesse hebben in taansluiting ep het aardgasnet# Het invullen vsplicht U dus I tot niets, maar is alleen een globale schatting van de be- langstelling# Wilt het ingevulde strookje meegeven aan de oudere leerlingen v#d# basisschool» zodat de leerkrachten de strookjes aan de Dorpsraad afgeven# NAAF!ADRESf AGENDA OPENBARE DORPSRAADVERGADERING f i J Oii*» i 1 1 28 maart 8 AANVANG 8 UUR BIJ

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 4