KERKDIENSTEN Zaterdag s 19.00 Hoogmis maandd. 3acob. Baltussen en tot zekere intentie. Zondag s 4E ZONDAG V.D. VASTEN 8.30 Hoogmis maandd. Gerrit Geurts en ouders Duykers-yan Dijck. 10.00 Hoogmis maandd. Martinus yan Rijswijck en Gertruda v.d. Ven. Maandag s FEEST MARIA G00SCHAP 19.00 Hoogmis St. Gertrudis Heidens yan Veghel Dinsdag 8.00 H.Mis St. Mart. Rongen, Maria fhijssen en Petr. Christiaans. Woensdag 15.00 Plechtige Huwelijksmis Bruidspaar Vloet-yan Rhee. 19.00 Hoogmis jaard. Piet yan Rijswijck Donderdags 19.00 Hoogmis Gerard de Ponti, beide echtgenoten en oyerleden kinderen. Vrijdag s 19.00,H.Mis Zaterdag s 19.00 Hoogmis jaard. Dan Zanders COLLECTANTEN Zaterdag 19.00 0.Baten Zondag 8.30 O.Claessens 10o00 G.Schoeber DIENSTEN MISDIENAARS Zondag s 8o30 3 .Schepers—3os Kusters 10.00 G.3acobs—R.v.Rhee Maandag s 19.00 Gebr. Oanssen Dinsdag s 8.00 Gebr. Nellen Woensdag s 15.00 3os Nelissen—R.Direks 19.00 G.3acobs-Selm Nelissen Donderdags 19.00 M.Martens-H.Baltussen Vrijdag s 19.00 Rob v. Rijswijck-H3anssen Zaterdag s 19.00 G.Voesten—B.Maas DE REDACTIE FELICITEERT...... Onze gelukwensen gaan naar het bruidspaar Banssen—Duyf,dat morgen in het huwelijk treedt. Christien en 3an, yeel geluk toegewenst in je nieuwe huis. Verder gaan de gelukwensen naar het bruidspaar Vloet-yeRhee dat a.s. woensdag in het huwelijk treedt. Ine en Piet gaan in Mill wonen. Voor beide bruidsparen s LANG ZULLEN ZE LEVEN «...Mli!

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2