BATEN Begroting Rekening Begroting 197319731974 1 Gezinsbijdragen 20.000,-- 23.026,29 22.000,— 3. Koliekten Plaatseng. 15.500,-- 15.113,21 15.500,— 5. Giften/offerblok/kaarsen 400,-- 672,05 400,-- 7. Stipendia begraafplaats3900,-- 6.454,08 6.000,— 9. Bijdr. Rijk Gemeente 1140,-- 1.800,— 2.390,— liRentepachtjachtrecht 1.920,-- 2.827,68 2.800,— 42.860,-- 49.893.31 49.090,-- TEKORT 6.655,-- 1.399,65 6.085,-- 49.515,— 51.292,96 55.175,— Toelichting op enkele posten: 4) Bijdrage Bisdom stijgen in 1974 van 14$ naar 15% van de genoten inkomsten 6) Kosten esploitatie kerk stijgen 0. m. in verband met hoge stookkosten. Groot onderhoud Kerk ad f. 16.604,21 niet ten laste van exploitatie gebracht, doch betaald uit Ponds met bijzondere bestemming LASTEN Begroting 1973 Rekening 1?73 Begroting 1974 2. Salariseen soc.lasten 21.000,-- 22.069,94 24.000,-- 4. Verpl.+ vrijwbijdragen 6.430,— 5.343,50 8.100,— 6. Kosten exploitatie kerk 7.500,-- 9.861,01 9.200,-- 8. Afschr.gebouwen invent. 3.389,-- 3.385,93 3.550,— 10. Reserve groot onderhoud 2.000,— 2.000,-- 2.000,— 12. Kosten gebouw+begraafpl 2.400,-- 2.426,36 1.900,— 14. Rente 3.300,-- 2.828,26 2.425,— l6. Onkosten 2.65O,— 2.747,91 3.200,-- 20 Onvoorzien 846,— 630,— 800,— 49.515,-- 51.292,96 55.175,— l

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 14