EN ZI3N BL13 U TE HOGEN HEEDELEN, DAT HUN KERKELI3K HUWELI3K ZAL WORDEN INGEZEGEND OP WOENSDAG 27 HAART A.S, OH 1500 UUR IN DE H. GERTRUDISKERK TE OIRLO, WI3 VIEREN FEEST IN CAFÉ HAR3ACQ TE OIRLO© GELEGENHEID OH ONS TE FELICITEREN VAN 18,00-19,30 ONS TOEKOHSTIG ADRES s KAMPSTRAAT 4 HILL (N.BR.) GAAN TROUWEN OP VRI3DAG 22 filAART A.S. IN HET GEHEENTEHUIS TE VENRAY© DE KERKELI3KE HUWELI3KSINZEGENING ZAL OH 14.00 UUR IN DE PAROCHIEKERK TE OIRLO, OH 13,30 UUR PLAATSVINDEN DAGADRES s DANCING ,fDE RUIF" OIRLO WI3 HOUDEN RECEPTIE VAN 18,30-20.00 UUR TOEKOHSTIG ADRES HOOFDSTRAAT 37a OIRLO ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING Dond. 28 maart voormiddag schatten v, paarden en ponnyfs. UUR. EN A S P E R G E S S. T E K E R.S (S T E R S) GOED PERCEEL G. BATENBODUENBROEK" 22 TEL.601 NGE V. R PIET VLO JAN JA N CHRISTIEN DUIJF

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 11