Dank Tijdens en na de zeer geslaagde carnavalsviering op school werden de schoolkinderen gedeeltelijk gratis getractserd door de fam. Hebing* Hoewel snoep op school taboe is, waren wij van mening een gegeven paard hiet in de bek te moeten zienj Hartelijk cank voor deze geste! 1e Communie Op zondag 28 april doen de kinderen van klas 2 de Eecste Com munie. Op donderdag 14 maart verwachten we de ouders van de communicanten in het Gemeenschapshuis voor Aanvang s 8 uur« een ouderavond. Vormsel De leerlingen van de 6e klas ontvangen het sacrament van t Vormsel op zondag 9 juni Onderwijstentoonstelling 8 Van 8 t/m 11 april wordt in Utrecht de Nationale Onderwijs Tentoonstelling georganiseerd. Waarschijnlijk op maandag 8 april zullen de leerkrachten van kleuter- en basisschool deze tentoonstelling Dezoeken. De leerlingen van beide scho len zullen in dat geval vrij van school zijn. Oud papier. .volc.ende week s Volgende week woensdag (12 uur) tot en met vrijdag (6 uur) wordt wederom een container voor oud papier geplaatst (tussen Rabobank en schilder Nelissen), Wij vragen U nogmaals het papier goed gebundeld of verpakt aan de kinderen mee te geven, zodat voorkomen wordt dat bij de container en op straat papier rondslingert, - OUD PAPIEROPGERUIMD STAAT NET3ESOOK UW ZAAK Vrij i.Vom. ziekte - Dat maandag klas 3 en dinsdag klas 6 naar huis moestenworden gestuurd is een zaak, die niemand prettig vindt. Ook wij niet! Maar het is natuurlijk wel zo, dat ook een onderwijzer(es) ziek kan worden; het valt des te meer op omdat !t gevolg vaak is, dat *n groep kinderen vrij moet worden gegeven. Steeds wordt er geprobeerd een vervang(st)er te krijgen, maar de griepepide mie is van dien aard, dat al deze mensen momenteel aan ft werk zijn. Omdat wij niet graag een klas meerdere dagen vrij geven bij bij ziekte van !n leerkracht passen we liever een rouleersysteem toe. De ouders vragen wij begrip voor dergelijke situaties. DERICHTEM V.D. BASISSCHOOL

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 4