KERKDIENSTEN Zondag Haandag 8E 30 1C.00 E 00 Hoogmis Gerardus Kemmelings Hoogmis maandd, Ooh. Oanssen en Petr.Kuypers H.His St0 Theod. Heidens, Maria Baeten en Gertr, Lenssen. H.Mis StG Pastoor Schram H.Mis St. Willem Hesen en Anna Oanssen Hoogmis jaard. Ooh. Oanssen en Ooh. Cup Hoogmis St. Christiaan Friesen en Cath, Thijssen. Zaterdag 19.00 00NGEREN0IENST - THEMA s VERSOBERING maandd. Oacob Baltussen en Wilh. Nabben-Cox Dinsdag £.00 Woensdag 8.00 Donderdag Vrijdag 19.00 19.00 COLLECTANTEN Zaterdag Zondag s 19.0C 8.3C' 10.0C L.Nelissen O.Claessens G .Schoeber DIENSTEN MISDIENAARS Zondag 8.30 10.00 3.00 3.00 3.00 Haandag Dinsdag s Woensdag Donderdag 519.00 Vrijdag :19.0Q Zaterdag 519.00 0„Schepers—0.Kusters G.Oacobs-R.v.Rhee Gebr. Oanssen Gebr. Nellen R^Direks—Selm Nelissen 0.Nelissen-H.Baltussen H.Hartens-Rob Oooaten geen misdienaars jongerendienst) LAATSTE NIEUWS 0IRL0 KRI0GT AARDGAS Zojuist ontvingen wij van Dhr. van der Ster ren telefonisch bericht dat het thans definitief is, dat Oirlo op het aardgasnet wordt aangesloten. Gezien de verdere uitwerking van dit plan op gemeentelijk aèvprovinciaal niveau zullen binnen enkele dagen via de dagbladpers hierover meer mededelingen worden gedaan. Dhr. van der Sterren beloofde ons volgende week hier uitvoerig op dit verheugende nieuws terug te komen. De redactie

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2