donderdag 7 maart 1974 Oirlo!s dorpsblad jrg 5 nr. 18 Redactieadres Gertrudisstr.1 680 Copie binnen \i66r a.s. dinsd.20uur AAN DE LEDEN VAN DE L.V.B. 20.45 23.00 Hedenav/ond 7 maart om 8 uur is in Zaal Rongen kienen en be spreking Nieuw Uinterprogramma. hJilt U de stencils die U vori ge week ontvangen heeft, ingevuld meebrangen. Op maandag 25 maart is er in de Schopwburg te Venray een studie avond voor de kring Venray* Het programma is als volgt s 19.15 uur Opening - 19.30 uur Lezing "Andere normen, andere vormen": enkele gedach ten over persoon en samenleving door Pater van Heusden. 20.15 uur Pauze uur Cabaretgezelschap "De Zonnekanters" uit' Geldrop. uur Sluiting - Het bestuur hoopt dat het een prettige en leerzame avond zal zijn. De kosten bedragen ƒ4,- per persoon. U kunt zich opgeven t/m zondag 17 maart bij het bestuur. Onkosten bij opgave voldoen en voor eigen vervoer zorgen. In de week van 10-17 maart is weer de jaarlijkse huis- aan-huis-collecte voor het Rheumafonds. BEZOEK VAN TONNY L00NEN UIT AUSTRALIË! A.s. zaterdag 9 maart zal Mevr. Roefs-Loonen (misschien beter bekend mét haar meisjesnaam als Tonny Loonen), die 19 jaar ge- leden'met haar man naar Australië emigreerdehaar familie ko men bezoeken. Als zij a.s. zaterdag om 9.40 uur per vliegtuig op Schiphol landt, zal zij haar familie aldaar kunnen begroe ten^ die zij 19 jaar lang niet meer gezien heeft. Gmg.Loonenr is enkele jaren geleden haar dochter in Australië gaan opzoe ken. Uiteraard zal de fam, Loonen vol spanning naar de zater dag toeleven om Tonny te begroeten. De redactie' wenst Tonny een prettige vakantietijd toe in Oir- lo en hoopt haar in april eens te intervieuwen voordat zij 1 mei weer terugkeert maar Australië. DORPSAGENDA donderdag 7 maart dinsdag 12 maart donderdag 14 maart zaterdag T6 maart Kienen en WinterprogrammaLVB Kienavond Ponyclub Ouderavond communicanten Jongerenviering De Ruif Marjacq Jeugdhuis donderdag 28 maart Openbare zaterdag 30 maart Deelname (Data dorpsagenda dorpsraad-en parochievergadering fanfare aan festival in Venray Gertrudisstr22 tel. 683) r* T

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1