5 donderdag 28 febr. 1974 Oirlo!s dorpsblad jrg 5 nr. 17 Redactleadri G.ertru.diss tr. 1 tel 680 Copie binnen \j66t a.s. dinsd. 20 uur AAN DE LEDEN WAN DE L.V.B, Zoals op de laatste vergadering bekend is gemaakt, wordt er op vrijdag 1 maart een wereldvrouwengebedsdag gehouden. Deze is een aantal jaren geleden door vrouwenorganisaties van di verse gezindten ingesteld. Onze vereniging wil dit ook in Oirlo niet ongemerkt voor bij laten gaan. Er zal op deze avond om 7 uur een H.Plis wor den opgedragen. Deze wordt gezongen door het dameskoor. om 8 uur onze bedoeling is, uur zullen we stellen win- Op donderdag 7 maart ie- er in Zaal Rongen laatste bijeenkomst van ons winterprogramma. De dat we op deze avond gaan kienen en het laatste besteden aan het bespreken van het nieuwe op te terprogramma. Breng op deze avond allen Uw ingevulde stencil mee. De ze zal in de komende dagen bij U worden thuis bezorgd. Graag Uw aller medewerking en veel plezier bij het kie nen. De leden van het dameskoor worden verzocht om vrijdag- avond om 7 uur de mis mee te zingen, waarna om 8 uur de re petitie begint, gezamenlijk met het mannenkoor in het jeugd huis. BILJART-NIEUWS Uitslagen Programma Aklasse Bklasse Cklasse Vrijdag Cklasse Bklasse Aklasse Onder Ons - Sevenum 4-6 Onder Ons - Broekhuizenvorst II 8-2 1 maart A tegen B aanvang 20.00 Lottum I - Onder Ons 5 maart Onder Ons- Sevenum 7 maart Broekhvorst-Onder Ons 8 maart uur TRIMMEN. c..TRIMMEN A.s. maandag 4 maart om 20.15 uur trimmen. MEISJESGILDE OIRLO Bijeenkomsten s Rakkertjes zondag 3 maart Smurfjes vrijdag 1 maart Wespennest dinsdag S maart Maandag 4 maart leidstersvergader5ng om half negen (jeugdhuis) vrij i T KRENIJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1