Vanaf weef<a i5 pp '21 breiua daags na carnaval toten met v r i i d a q 1 ma a 11 w o r d t uj b e r oon container voor oud papier ter beschikking gesteld. U kunt dan snel en gemakkelijk herinneringen (althans de pa pieren) aan volksfeest nummer één laten verdwijnen BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL bibliotheek carnavalsdinsdag (26 febr.) zal de bibliotheek gesloten zijn. Morgenmiddag (22 febr.) wordt op de basis School ook carnaval gevierd. Aanwezig zullen zijn 3os I, Vorst Geert, nar Gerardus en hun gevolg in vol ornaat. Er zal gezorgd worden voor muziek, frisdrank e,d, "Klassen" wor den voor één middag niet ingedeeld en voor gezelligheid zorgt Ce hele oecostumeerde schoolgemeenschap. Tussen 3 en half 4 gaat de school dan uit en wij verwachten de kinderen donderdag 28 febr. weer op school terug. Leerlingen en ouders wensen wij tenslotte een fijne carnaval toe. De leerlingen van de klassen 3 t/m 6 zullen begin maart ondeiwurpen worden aan een schoolonderzoek. Daar mee willen wij het peil van de school m.o.m, bepalen en even tuele hiaten opvullen. Bovendien zal dit onderzoek attenderen op individuele achterstanden. Op ouderavonden zal het resul taat van dit onderzoek met de ouders worden besproken, *n Dergelijk schoolonderzoek bestaat helaas nog niet voor de klassen 1 en 2, GIL3ARTNIEUWS Uitslagen s Aklasse Duliana I - Onder Ons 8-2 Bklasse Kruispunt - Onder Ons 6-4 In verband met carnaval is er die week geen competitiebil jarten. Wel worct er die week op vrijdag 1 maart vriendschap pelijk gespeeld de A tegen de B. Aanvang 20 uur, FLINK KINDERLEDIKANT3E HET CQHHODE L. ARTS HOOGRIEBROEKSEWEG 7 0IRL0 OUD PAPIERoo a „DUO i.U FR, o c ^KJJKT ILEIKEl L__,|^L„| I Ill- - -ur^na TE KOOP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 5