VERVOLG MEDEDELINGEN FANFARE EN DRUMBAND dinsdag 26 febr. Deelname drumband aan Boerenbruiloft te Oirlo. Nadere mededelingen tijdens de repetitie van vrij dag a,s. Volgende week maandag en dinsdag vervallen vanzelfsprekend de repetities. Wij wensen onze leden en leerlingen prettige feestdagen. Chauffeur 1 maart s ERRATA BERICHTEN V.D. BASISSCHOOL r-,* .Restuur "Bns Genoegen" Piet Verstappen. Elders in 't Krantje wordt vermeld, dat het schoolonderzoek "begin maart" wordt afgenomen. Dit moet zijn s april-mei. De 6e klas echter zal nog deze maand deze schooltoetsen maken. TRINNEN .TRIMMEN A.s. woensdag weer trimmen om 20.15 uur. DORPSAGENDA t ZATERDAG 23 24-25-26 D0NDERDAG20 DONDERDAG 7 f ebr. f ebr. f ebr. maart DINSDAG 12 maart ZATERDAG 16 maart DINSDAG 19 maart Ü0NDERDAG21 maart De Ruif De Ruif Carnavalsavond KP3 Carnaval in de Mokkestal Begin basisschool Bespreking winterprogramma en eventueel kienen LVB Kienavond ponyclub Bongerendienst Ouderavond basisschool klas 1 T/M 5 Ouderavond basisschool klas 1 T/M 5 De Ruif Narjacq Data voor de dorpsagenda i Gertrudisstraat 22, tel. 603 MEDEDELING RABO-BANK Op carnavalsmaandag en dinsdag is het kantoor v.d. bank ge opend van 9-12 uur. Na de middag is het kantoor gesloten. Belanghebbenden gelieve hiervan nota te nemen. MEISOESGILDE Zaterdag 23 febr. om 2 bal voor alle groepen. uur is er een verkleed carnavals de leidsters cillen dolle dagen

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 13