Zoals.U elders in t Krhntje kunt lezen, zal Carnavalsdinsdag de Boerenbruiloft ui eer gehouden worden# Naar we hopen een feest voor het gehele dorp# In optocht zal de stoet vertrekken vanaf de Boerenbond via Dep. Petersstraat, Hoofd straat, GertrudisstraatPast# Gerardsstraa Hoofdstraat naar Zaal Rongen, alwaar de plechtigheid zal plaats hebben. Ule willen het publiek verzoeken zoveel mogelijk (althans bij mooi weer) langs de route te blijven voor de optocht# Dit verhoogt immers de gezellige We willen U ook adviseren de boerenkiel deze middag te dragen. Verder vragen we de medewerking van de ouders in de zaal tijdens de ceremonie om de kinderen de klaprevolvers en dergelijke niet te laten gebruiken, zodat voor iedereen alles verstaanbaar is# Dit duurt immers maar ongeveer 30 minuten, waarna men nog de hele middag kan knallen# Als iedereen en allen meewerken, kan dit de feestvreugde alleen maar vergroten# Yi TUINBOUWVERENIGING DIRLO Leden, die nog veilinqboeken en of labels met naam en num mer nodig hebben voor 1974, worden verzocht dit direkt op te geven. Dit kan ook telefonisch 04787-372# MEDEDELINGEN EANFARE EN DRUMBAND Carnaval s zondag 24 febr# Om 1 uur vertrek fanfare en drumband bij Marjacq om Prins Bert III en gevolg af te halen# Alle leden in carnavalskostuum maandag 25 febr# Om 1 uur vertrek fanfare en drumband bij Marjacq voor carnavalsoptocht in Venray# Alle leden in uniform of indien geen uniform zondagse kleren# Omal deze leden te kun nen vervoeren naar Venray vragen wij es medewerking van en kele donateurleden of ouders van leden0 Wie wil zijn auto beschikbaar stellen# vervolg zie elders 12 Boerenbruiloft 1974 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 12