VERVOLG NIEUWE STRAATNAMEN - DUTTEKAMP perceelsnaam, die voorkomt in het meet- boek van Oirlo uit 1619. - DIONISIUSSTRAAT i waarschijnlijk de oudste kerk patroon van Oirlo. Mocht U deze namen niet aanvaardbaar vinden, dan kunt U alternatieven aan de Dorpsraad geven. Verder besloot de Dorpsraad contact op te nemen met de gemeen teraad wat betreft t A. De-aankleding als speelterreintje van het terrein gelegen op de .hoek van de Gertrudisstraat en de Pastoor Ge- rardsstraat. o. De doortrekking van het trottoir langs de Hoofd straat wat betreft het stuk tussen Gertrudisstraat en Past. Gerardsstraat C. Wateroverlast Verder zal het plaatsen van een glascontainer beke- ken worden. Wat de eventuele gasaansluiting betreft, is er nog niets definitief bekend,maar hopelijk is dit op de openbare parochie- en dorpsraadvergadering op 2G maart wel het geval. Volgende dorpsraadvergadering s vrijdag 8 maart om 7 uur. De plaats hangt er van af waar de volgende Vergade ring van het Kiescomité-Generaal is. ALTERNATIEVE NAMEN voor de straten in het bestemmingsplan 5 INLEVEREN DID H. DDSCHGERTRUDISSTRAAT 22 1# 2. NAAM INZENDER ADRES

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 10