GAAN, TROUWEN OP URI3DAG 11 DANUARI 1974 OI*l 14.00 UUR I!\l' DE, PAROCHIEKERK VAN ST. GERTRUDIS TE OIRLO. ';V DAGADRESTt Zaal Vroemen Wellerlooi DANKBAAR EN BLIB BEGENS GOD, DELEN WIS- U MEDE, DE GEBOORTE VAN ONS DOCHTERTJE EN ZUSJE s\ BIJ HET Ho DOOPSEL ONTVANGT ZIB DE NAMEN s DES I REEBOSEPHINA, ELISABETH, MARIA. A. M. Nellen W.P. Nellen - Peeters Eric - Paul - NariSlle O^rlo, januari 1974. Castenrayseweg 5 TREKKING HERW0NNEN LEVENSKRACHT In O^rlo zijn prijzen gevallen op de nummers 6020 en 16236. Hartelijk dank aan de kopers. Herwonnen Levenskracht Afd. Oirlo VOORTAAN IEDERE PEEK s M0P0E° V-.D. WEEK passagier, een bisschop, vraagt aan de stewardess om een stevige borrel. "Wacht even", roept hij haar na. "Hoe hoog vliegen we eigenlijk "Op achtduizend meter hoogte", zegt ze. "Dan ben ik wat te dicht bij mijn chef, geef me maar liever een glas mineraalwater," en Recep'tïe,: van - 18.30 - 19.30 uur TOEKOMSTIG /TORES s Groenkruissingel 4 Bergen (L.) .-J< 4 t c w - Anny Lemmen Ten Deckers r t 4 x* y* k #1* a» v - - - y* - i—A v - - -' - 1 1 1 1 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 8