WILLEM TELL Uitslag loterij handboogschutterij Willem Teil 1e prijs nr 923 2e prijs 907 3e prijs 833 4e prijs 366 5e prijs ,,1217 6e prijs 535 Prijzen afhalen voor 6 febr. 1974 bij P.v.Lierop, Hogeweg 8. Prijzen voor deze datum niet afgehaald vervallen aan de ver eniging, A.s. donderdag oefenen. 17 Januari hier schieten tegen Ijssel steyn. Het bestuur VOORLICHTINGSBIJEENKOMST AGRARISCHE POLITIEK Hierbij nodigen wij alle leden v.d. LLTB, LVM en KPOL uit op een voorlichtingsbijeenkomst, welke gehouden zal worden op maandag 14 jan. a.s. om 19.30 uur in Zaal Rongen te Oirlo. Op deze bijeenkomst zal Dhr. Horsmans, lid van Gedeputeerde Staten in Limburg, een inleiding houden met als obderwerp AGRARISCHE POLITIEK OP PROVINCIAAL NIVEAU. We hopen dat vele leden van deze gelegenheid gebruik zullen maken om met deze eminente spreker van gedachten te kunnen wisselen. We wensen U bij voorbaat een prettige en leerzame avond. Kring ^enray v0d. LLTB FILM OEUGDNATUURWACHT Voor de klassen 5 en 6 van de basisscholen organiseert Jeugd- natuurwacht Venray een bioscoopmiddag. Zaterdag 12 jan, om 13 13.30 uur voor de kom-scholen, woensdag 16 jan, om 14.30 uur voor de kerkdorpen De Nederlandse titel v.d. film luidt "Elsa, dochter van de natuur" en handelt over een leeuwenwelp jedat in Kenya als huisdier verzorgd wordt door de vrouw van den Europese jacht opziener in Kenya, De Oeugdnatuurwachters behoeven slechts ƒ0,25 te betalen op vertoon van het speldje v.d. Jeugdnatuurwachtanderen be talen ƒ1,-. Ookmoeders of chauffeurs hebben toegang tegen betaling van ƒ1,-. Vervoer op eigen gelegenheid. Zij, die woensdag 16 jan, onmogelijk kunnen gaan, mogen ook zaterdag 12 jan. de voorstelling gaan zien. Graag aanbevolen. OUD PAPIER De papier-container staat weer voor U klaar op donderdag 17 en vrijdag 18 jan, a.s. Belt U even als U extra veel papier hebt (tel. 685 of 678)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 7