BARAKKEN Schrijfbeurten 5 zaterdag 12 jan. vanaf 20 - 24.30 u H.Claessens-A.Willemssen zaterdag 13 jan. vanaf 10.30 -14 u K.Steeghs-3.Speyeken Door de vele finalisten heeft het bestuur besloten om 'smiddags 13 jan. het bar akken te laten vervallen. Dit omdat het tijd stip van de finales vervroegd is, n.l. 17 uur. Wil iedereen zorgen op tijd aanwezig te zijn. Zij, die na 22 uur binnen komen, hebben geen recht meer van stoten0 COMPETITIE s Uitslag Bklasse Onder Ons - Sevenum 8-2 Programma Cklasse Onder Ons - Lottum 15 jan. Bklasse Toppus - Onder Ons 17 jan. Aklasse vrij WELF- EN A.s. dinsdag 15 jan. is er weer horde. De horde is voortaan van half 7 tot 8 uur. Leidsters MEISOESGILDE Bijeenkomsten Rakkertjes zondag 13 jan. Duveltjes vrijdag 11 jan. MEDEDELING CARNAVALSVERENIGING De volgende personen worden zaterdag om 10 uur bij H,Rongen verwacht P.Sassen, P.Toonen, B.Willems, O.Bartels, L.Clephas K. Steeghs. A.s. zaterdag worden alle leden v.d. carnavalsver eniging en Spurrielander kapelle om19.30 uur in Zaal Rongen ve wacht. 3QNGERENKQ0R A.s. vrijdag repetitie om kwart \j66t acht in het Oeugdhuis. Allen moeten aanwezig zijn. BEOAnRDENUERENIGING OIRLO Daar er besloten is om op 19 febr. naar VWenray te gaan om daa carnaval te vieren, worden de leden verzocht zich op te geven bij het bestuur, wegens bestelling autobus. Opgeven tot en met 22 jan. ^s. V/OLGENCE WEEK KRÈNT3E MET STEMBIL3ETWELKE HUIS ;*AN HUIS WORDT OPGEHAALD B wJe vvör'dt ER PRINS 9

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 6