DE PONNY-CLUB Namens het bestuur en leden v#d. ponyyclub willen wij allen, die hebben meegewerkt aan het slagen van onze donateurskaar tenaktie bedanken. En als het goed weer is, willen wij op zondag 20 januari in de bossen op Hoogriebroek een strikken- jacht organiseren met onze ponnyruiters. Verder willen wij op 15 jan. om half acht Harjacq. weer gaan kienen met onze leden en donateurs ponnyclub. Dus U bent van harte welkom. in bar van de Het bestuur SI/ DIS SENIOREN Uitslag zondag 6 Programma zondag jan. s DIS 13 jan. t DIS 1 - Hegelsom 3 DIS 2 - GFC 4 DIS 3 - Well 4 Contributie j Lec'en, die nog niet hebben voldaan, Dit i.v.m. een eventuele schorsing. SU DIS AFDELING DEUGD Programma 12 jan. Cast. A1 - CIS B1 - Oostrum B1 - Oostrum C1 - DIS Cl - 3 - Horst 5 1-4 half drie 12 uur 12 uur hun contributie voor het 2e dienen dit zo vlug mogelijk halfjaar te doen. Casto A2 Meterik B1 DIS B2 DIS C1 DIS C2 14.30 uur 14.00 uur vertrek 13.15 vertrek 13.15 10.30 uur uur uur GEOONDEN 1. Rozenkrans met daaraan bevestigd 2 Maria-medailles de weg in de Riebroekse bossen. Te bevragen bij flari^tte Loonen, Koepas 10 Oirlo. 2. Bruine handschoen. Te dragen door een volwassene. Plaat M. Te bevragen bij v.d. Pasch, Bremmenkamp. op DOEN MEI Z'N ALLEN NAAR DE MOK-IN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 4