KERKDIENSTEN Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag s Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 18.30 uur Hoogmis Dan Zanders 1e Zondag na Driekoningen 8.30 Hflvlis fam. Nelissen-Ewals 10.00 Hoogmis maandd. Simon Claessens 8.00 H.Mis t.p.v. St. Machutus 8.00 H .Mis tevSt. Machutus 8.00 H.Mis 19 00 Hoogmis St. Leonardus Heidens 19.00 Hoogmis St. Gertrudis Heidens-van Vechel 19.00 Hoogmis t.i.v. fam. Rongen-Strijbosch COLLECTANTEN Zaterdag Zondag 18.30 G0Voesten 8.30 3. Claessens 10.00 G. Schouber DIENSTEN MISDIEN/ARS Zondag s 8.30 3.Schepers-3.Kusters 10,00 R.v,Rhee«GDacobs 3 a n s s e n Ne]len 8.00 R.Direks-SNelissen Donderdags1900 3os Nelissen-M.Martens Vrijdag S19.00 HBaltussen-Rob 3oosten Zaterdag :19.00 G.Voesten B.Maas Maandag Dinsdag Woensdag s 8.00 Gebr 8.00 Gebr. DE REDACTIE FELICITEERT!.. Deze week gaan onze felicitaties naar Anny Lemmen Deckers, die a.s. vrijdag 11 jan. in het huwelijk Van harte gefeliciteerd! s, f 1 2,50 en Ton treden VANAVOND UUR 3EUGDHUIS IEDEREEN (vanaf 14 jaar) I S WELKOM L E.. D. E. N NIET GLEDEN O O DROPPING KP. -J

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2