natuurlijk weer IEDEREEN NAAR DE 10 januari 1974 Oirlo's dorpsblad jrg 5 nr 10 Redactieadres Gertrudisstr.1 Copie binnen v6(5r a.s. dinsd 20 uur A.SC ZATERDAG 12 JANUARI AAN DE LEDEN VAN DE L.V.B. Hedenavond half acht begint in Zaal -Rongen de bak- en braad-demnnstratie gegeven door !t bedrijfschap voor het slagersbedrijfo Na de pauze is de-bestuursverkiezing* Wilt U !t strookje van 11 vorige Krantje ingevuld mee brengen en de ƒ15,- contributie voor 't gehele jaar 1974. Het bestuur TRIMMEN» A.s. woensdag 16 jan. om kwart over 8 trimmen* Een nieuw jaar...een goed begin. Iedereen is dus present. Ook diege nen die eindelijk wel eens iets aan hun conditie willen doen.. De trimmers. VOORTAAN IEDERE WEEK DE SPREUK V.D. WEEK Oscar Wilde "Oude mensen geloven alles, de middelbare leeftijd vermoedt allesj de jongeren zeg gen we weten alles". ZAAL RONG E N AANVANG 8 UUR KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1