Copie binnen \j66t a0s, dinsdag 20 uur Nu we aan het einde van het jaar 1973 zijn gekomen is het vaak gebruikelijk dat men een terugblik werpt opr; het afgelopen jaar.' Wij willen hiermee heel kort zijn en'het volgende vermelden OIRLO 1973 i aantal 'geboorten 18 aantal huwelijken i 21 aantal overledenen 7 Verder was het aantal inwoners van Oirlo per 1 okt. j.l, s 1127 Zaterdag 18.00 JQNGERENDIENST s 8e30 H.Mis t.i.v, Mevr. Peters-Arts 10.00 Hoogmis St. Jozef Verstappen, Antoinette Smits en Ant, Verstappen 19.00 HcMis st. Jos Thielen, Anna Voesten en kinderen, NIEUWJAARSDAG 8.30 H.Mis overl. fam. Janssen-Jenmiskens 10,00 Hoogmis fam. Joosten-Martens 8,00 H.Mis st. Henricus Heidens P.0Q H.Mis Bots-Holleman EERSTE VRIJDAG V.D. flAAND FFEST H.HART 19.00 H.Mis St. Baeten-Jeurissen Zaterdag 19.00 Hoogmis maandd, Gertruda v. Rijswijck-v.d.Ven Zopdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ZATERDAG 29 DECEMBER AANVANG 6 UUR THEMA BUITENLANDERS IN NEDERLAND COLLECTANTEN Zaterdag Zondag 19.00 G,Voesten 8.30 J.Peters 10.00 Fr. Verstappen 19,00 J.Baeten 8,30 0.Trias.s-s-eTTS 10,00 G.Schoeber DIENSTEN MISDIENAARS Zondag i Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 8.30 Jan Schepers - Jos Kusters 10.00 G.Jacobs - R.v.Rhee - 19.00 Gebr. Janssen - 8.30 J.Schepers - J.Kusters 10.00 R.Direks - H.Baltussen 8,00 M.Martëns-S.Nelissen 8.00 Jos Nelissen - Rob Joosten 19,00 Gebr. Nellen 19o00 GVoesten-B.Maas Aes. zaterdag zullen in de jongerendienst de gastarbeiders centraal staan, We be> kommeren er ons nauwelijks over, terwijl we er toch mee moeten samenleven. Wist U dat in Venray bijna evensèel buitenlanders wonen als Oirlo aan inwoners heeft Ter informatie zullen we eens vermelden 94 Groot-Brittanië 8 Oostenrijk 11 Australië 17 Singapore 180 Duitsland 1 Zweden 156 Marokko 44 Indonesië 39 België 1 Ceylon 182 T urkije 1 Tsjecho-Slowakije 158 Spanje 2 Portugal 'l 7 Griekenland 10 Zwitserland 1 Guyana 8 F rankrijk 13 Polen 2 Brazilië 1 Litauen 1 Ierland 1 Pakistan 26 Joegoslavië 1 Barbados 11 China 5 Maleisië 21 Amerika (U.S.A.) 1 Canada 8 Italië 1 Hongarije 2 Zuid-Afrika 1 Israel 41 statenlozen KERKDIENSTEN, Maandag O hts d a g~ 5T KRENTJE... jrg 5 nr 8 27 december 1973

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1