Dij de Oirlose bevolking zal het programma van de feesten voldoende bekend zijn. Uiij zijn van mening» dat er voor elk wat wils geboden wordt en daarom houden wij er rekening mee bijna alle Oir- lonaren wel een of meermalen te mogen begroeten, -^n ieder geval bent U aïlen van harte welkom. Indien U nog geen kaarten in voorverkoop genomen hebt kan dat nog tot en met vrijdag 7 uur bij het secretariaat, Hoofdstraat 25B. UJij wensen U veel plezier in'het komende weekend, ook al zou dat niet in onze feestzaal zijn? maar dat zal wel bij een uitzondering blijven, Beètuur "Ons Genoegen"* BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL V i In de loop van de volgende week zullen de kinderen van de klassen 5 en 6 U aan huis bezoeken om U de gelegen heid fce bieden de Algemene Missiekalender 1974 te bestellen. - Naast de Gerardus-da*gk.alender is dit de enige kalen der in ons iand, d.ie ten bate van de missie verkocht wordt. Toch worden soms kalenders aangeboden orrd-er- het mom "missie" De prijs van de algemene missiekalender is ƒ3,90. Daags nadat U besteld hebt, wordt de kalender bezorgt, waar bij dan tevens het geld geïnd wordt. Ouderavond 1e klas - Voor de ouders van de eersteklassers hebben we een ouderavond gepland op donderdag 27 september. Wilt U deze datum s.v.p. reserveren? Begin volgende week hoort U meer van ons. MEIS3ESGILDE 0IRL0 Bijeenkomsten 5 Smurfjes woensdag 26. sept. om 7 uur Rakkertjes zaterdag 22 sept. om 2 uur Wespennest dinsdag 2b sept. om half acht. 1 ~7~ ///ZpjC/X/ I IP-~ Oirlo'9 dorpsblad jrg 4 nr 42 I lALlI V Ik^/L-L Redactieadr.s Gertrudisstr.1 Copie binnen v6<5r dinsdag 20 uur 20 september 1973

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1