l/nrTK IT pr Dirlo's dorpsblad jrg 4 nr 41 I fxhxLlL/yl /kJLL Redactieadr.Gertrudisstr 1.. tel. 680 HIERONDER NOGMAALS HET PROGRAMMA WAN DE FANFARE-FEESTEN V ^AANÏÏANGs HALF 9. ENTREE ƒ3,50 VOORVERKOOP s ƒ3,- DISC-JOCKEYS FELIX MEURÜERS EN VINCENT VAN ENGELEN ZATERDAG=22=|EPTE2!ER s •AANVANG 8 UUR ENTREE ƒ3,- VOORVERKOüF ƒ2,50 KONINKLIJKE HARMONIE "DEURNE" O.L.V. DIRK KOSTER. KON. PHILHARMONIE "BOCHOLTZ" O.L.V. HANS CLERX NA AFLOOP "DE HOSBENGELS" UIT DEURNE. Z0NDAG=23==SEPTEnBER 8 VANAF HALF 11 TOT '7 UUR. GRATIS ENTREE. 15 HARMONIEËN, DRUMBANDS EN FANFARES ZULLEN EEN NON-STOF PROGRAMMA BRENGEN. GEZELLIGHEID IS HIERBIJ HOOFDZAAK. LIEFHEBBERS KUNNEN OOK EEN KAARTJE LEGGEN. s INSCHRIJVEN VANAF 1 UUR. SPECIALE PRIJZEN VOOR OIRLONAREN, ALSMEDE EEN BEKER VOOR DE OIRLONAAR MET DE BESTE UITSLAG. AANVANG 7 UUR. SPECIALE AANDACHT VOOR DE BEKENDE HROEP "DIE FIDELEN ROSENTHALER" UIT MERSELO. VOORVERKOOP BIJ HET SECRETARIAAT L. DIREKS HOOFDSTRAAT 13 september 1973 Copie binnen \j66r dinsdagavond 8 uur. FANFARE - FEESTEN Vonaclrfye -in discotheek Pr om inentenconcert Fr ühschoppen Oriëntot/erit B la ci ska

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1